Erkek İnfertilite Nedenleri
Kongenital hastalıklar:
 Genetik hastalıklar: Kartagener sendronu (immotil sperm) , Kromozomal anormallikler ( Kleinfelter Sendromu, Y kromozom delesyonları, kistik fibrozis , Androjen reseptör eksikliği)
 İnmemiş testis
 Testis yokluğu
 Germ hücre aplazisi
 Hipogonadotropik hipogonadizm, hipergonadotropik hipogonadizm
 Kongenital bilateral vaz defferens yokluğu


Kazanılmış hastalıklar:
 Enfeksiyonlar ( kabakulak, tüberküloz, orşit,prostatit, gonore, klamidya, bruselloz, influenza)
 Endokrin hastalıklar (tirotoksikoz, diabet)
 Sistemik hastalıklar (hepatik, renal yetmezlik)
 Sekonder testiküler yetmezlik ( hipofizer yetmezlik, androjen eksikliği)
 Nörolojik hastalıklar (parapleji, bronşiektazi)
 Tıbbi tedavilerin yan etkileri ( kemoterapi, radyoterapi, simetidin, sülfazalazin, nitrofurantoin, kolşisin, bazı antihipertansifler, antidepresanlar)
 İmmünolojik infertilite nedenleri (nadiren)
 İzole seminal plazma anormallikleri
 Aşırı alkol, ilaç bağımlılığı, çevresel faktörler,stres
 Obstruktif problemler : proksimal ve distal obstruksiyonlar
 Varikosel
 Ejakulasyon bozuklukları, retrograd ejakulasyon
 Testis tümörleri
 Obesite , ileri erkek yaşı

Azospermi obstruktif ve nonobstruktif olarak 2’ye ayrılır:
 Nonobstruktif azospermide testis volümü < 15cc dir. Hormonal analizde FSH yüksek, Testosteron , estradiol normal yada düşüktür.
 Obstruktif azospermide testis volumu normal, dilate epididimis mevcut, FSH normaldir. Obstruktif hastada kongenital bilateral vaz defferens yokluğu olabilir. % 50-80 Kistik fibrozis olabilir. Kongenital bilateral vaz defferens yokluğunda böbrek patolojileri de bulunabilir.

Varikosel: Testislerden kirli kanı taşıyan spermatik venlerin genişlemesi ve bölgede kirli kan göllenmesinin artması durumudur. Hastalığın şiddetine göre 1-4 derece olabilir. Tedavisi cerrahidir, ancak cerrahinin faydası özellikle genç <30 yaş altı, geniş varikoselli ve semen sonuçlarını etkilemiş vakalarda sınırlıdır, ancak cerrahiye rağmen sonuçlarda iyileşme olmayabilir. Eğer semen parametreleri normal ise varikoselin tedavi edilmesine gerek yoktur.

ERKEK FAKTÖRÜNDE TEDAVİ:
Hareketli sperm sayısı mililitrede 5 milyonun üzerinde ise (sayı/ml x ileri doğru hareketli sperm sayısı) aşılama tedavilerinden başarı beklenebilir. 3-4 defa aşılama denemesi ile gebelik elde edilmez ise mikroenjeksiyon yapılmalıdır.

İlaç tedavisi erkeğe bağlı problemlerde nadiren başarılı olmaktadır. Tüp bebeğin klasik yöntemlerle uygulanması bu hastalara bir miktar şans tanımışsa da erkeğe bağlı problemlerin çözümünde esas mikroenjeksiyon uygulaması etkilidir.

Testis hacmi normal olup FSH düzeyleri de normal olan hastalarda sorun büyük olasılıkla boşaltıcı sistemdeki bir tıkanıklık olacaktır ve bu durumda da yaklaşık %100 başarıyla testis biyopsisinde sperm elde edilebilir.

Obstrüktif azospermide sperm bulma olasılığı %100'e yakınken nonobstrüktif azospermide bu oran %50 civarındadır.
Azospermik erkeklerde testislerden veya epididimlerden sperm elde ederek mikroenjeksiyonla gebelik elde etmeye yaramaktadır.

Nonobstrüktif azospermi vakalarında sorun hipotalamus veya hipofiz bezi kusurlarına bağlı olduğunda altta yatan hastalığın düzeltilmesi, GnRH, FSH ve testosteron hormonlarıyla tedavi uygulanarak hem erkek fiziksel özelliklerinin kazanılmasını sağlar hem de bazı hastalarda sperm üretiminin sağlanması mümkün olabilir. Ancak bu tedaviler sonuç verene kadar çok uzun süre gerekmektedir.

Asıl sorunun testislerde sperm üretiminde olduğu primer testis yetmezliği vakalarında testisteski sorun ya doğumsaldır veya viral enfeksiyonlar, radyasyon, kemoterapi, travma gibi dış faktörlere bağlı gelişmiştir. Bu durumların hiçbirisinin günümüzde kalıcı tedavisi yoktur ve testisten cerrahi yöntemlerle sperm elde edilerek mikroenjeksiyonda kullanılması tek seçenektir.
anasayfaya dönmek için tıklayınız